Svým klientům poskytuji komplexní právní služby v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního, trestního a insolvenčního práva. V rámci uvedených oborů nabízím především tyto služby:

- jednorázové konzultace i dlouhodobou spolupráci

- sepisování a kontrolu všech typů smluv a dalších listin (zejména kupní smlouvy na nemovitosti, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy a mnohé další)

- přípravu a realizaci rozvodu manželství včetně vypořádání společného jmění manželů a souvisejícího řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu

- zastupování klientů před soudy a jinými orgány

- právní servis v oblasti insolvenčního práva včetně oddlužení

- vymáhání pohledávek – od prvotní výzvy k úhradě až po vymáhání pohledávky v exekučním řízení