Informace k mimosoudnímu řešení sporů mezi advokátem a klientem

Dovoluji si informovat klienty – spotřebitele, že se na vztah, který je založen smlouvou o poskytování právních služeb uzavřenou mezi advokátem a klientem, vztahují příslušná ustanovení zákona č. 534/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto zákonem upozorňuji klienty – spotřebitele, že v případě, kdy nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (více informací na stránkách www.cak.cz).